Rekonstrukce


Nultá sezóna aneb budování Míru

To, co jsem zmínil v několika rozhovorech, je pravda. Bývalé kino Mír jsem objevil skutečně náhodou, kdy mě ucpaná Místecká donutila dojet do centra přes Vítkovice. Nicméně od toho okamžiku uplynulo relativně hodně času, než jsem v rukou třímal klíče od "objektu Mír". Je tomu jeden rok, přesně 1. července 2016, ... Více ...

Divadlo Mír se upravuje

Po poslední akci, což byla CinemaRoyal,  se začalo v Divadle Mír pracovat a pracuje se doposud. Prakticky všechny vnitřní prostory budoucího divadla se upravují tak, aby se co nejvíce přiblížily divadelním standardům dneška. S ohledem na to, že budova byla v minulosti využívána ke zcela jiným účelům, jedná se o ... Více ...

V Míru se pracuje

Mír je třeba budovat. Mír nevznikne jen tak. V budoucím foyer se maluje, sál se připravuje, WC se plánuje. Více ve videu. https://youtu.be/6okh8FLGth4   Více ...